GDPR

Informace o zpracování osobních údajů


Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) je
společnost Zázračná s.r.o. , se sídlem Vachova 45/6 60200 Brno, IČO 06177786, zapsané ve veřejném
rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100509 (dále jen „Správce“ nebo „my“).


Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedli do objednávkového formuláře, a jedná
se tak především o tyto Vaše osobní údaje:


● jméno a příjmení
● e-mail
● telefonní kontakt
● doručovací adresu
● obsah objednávky
● platební údaje
(dále jen „Osobní údaje“)


Osobní údaje zpracováváme z titulu plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. To znamená, že
zpracováváme Osobní údaje pouze pro účel splnění Vaší objednávky a pouze v rozsahu a po dobu
nezbytnou k naplnění tohoto účelu. Poté, co Vaši objednávku vyřídíme a smlouva tak bude splněna,
budeme Osobní údaje uchovávat výlučně pro případ Vaší reklamace nebo jakékoliv neshody o
našich vzájemných právech a povinnostech, a to z titulu ochrany našich oprávněných zájmů (zejm. našich
práv a právem chráněných zájmů). Osobní údaje tak budeme zpracovávat celkově nejvýše po dobu 3
let od okamžiku splnění smlouvy a poté je smažeme.


V případě, že nám udělíte samostatný souhlas a dokud udělený souhlas neodvoláte, budeme
zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, za účelem zasílání informativních e-mailových zpráv a zasílání
obchodních nabídek Správce a naší gastronomické skupiny Lidi z Baru. Takovýto souhlas můžete
kdykoliv vzít zpět.


Primárně zpracováváme Osobní údaje sami vlastními prostředky, nicméně v některých případech mohou
Osobní údaje zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, jakými jsou
například poskytovatelé cloudu, e-mailu nebo platební brány. Pokud byste v tomto ohledu chtěli vědět víc,
neváhejte se na nás obrátit na níže uvedené adrese.


Kdykoliv vůči nám můžete rovněž uplatnit svá práva, kterými jsou zejména právo:
● odvolat udělený souhlas,
● požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
● nechat aktualizovat nebo opravit neaktuální nebo nepřesné osobní údaje, popřípadě požadovat
omezení zpracování,
● požadovat výmaz těchto osobních údajů,
● na přenositelnost údajů,
● podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Se svými žádostmi se na nás můžete obracet buď osobně na naší shora uvedené adrese, nebo e-
mailem na adrese katerina@turbomost.cz.